Akupresura w życiu człowieka

akupunkturaPobudzenie punktów masażem celowym jest najstarszą i najpowszechniejszą w świecie metodą leczenia. Rozwinięcie tej metody leczenia jest całkowitą zasługą Chińczyków. Już przed kilkoma tysiącami lat odkryli oni, że poprzez pewne punkty na powierzchni ciała można usunąć lub złagodzić niektóre zaburzenia czynności wewnątrz organizmu. Istnieją różne możliwości oddziaływania na te punkty. Najstarszym i najprostszym sposobem jest celowany masaż tych punktów, tzw. akupresura. Jeżeli w punkty te wkłuje się igłę, to tę metodę leczenia nazywa się akupunkturą. Punkty te można pobudzić za pomocą ciepła, ultradźwięków, promieni laserowych, strumieni wody w czasie masażu podwodnego itp.

Liczne uniwersytety wprowadziły obecnie nauczanie akupunktury i akupresury (np. uniwersytety niemieckie).
Akupresura jest metodą łatwą do nauczenia się i może być wszędzie zastosowana, nie powoduje objawów ubocznych (objawy uboczne są często następstwem zażywania różnych tabletek).

 

Człowiek świadomy swego stanu zdrowia szybko pozna wartość leczenia za pomocą akupresury, polegającej na:

  • łagodzeniu zaburzeń czynnościowych różnych narządów i dokuczliwych dolegliwości,
  • ustąpieniu bólu po uprzednim ustaleniu dokładnego rozpoznania,
  • możliwości wdrożenia postępowania zapobiegawczego w celu zapobieżenia nawrotom choroby.

Wspomaga prowadzone i kontrolowane przez lekarza postępowania lecznicze poprzez:

  • zwiększenie wydolności ogólnoustrojowej,
  • zastosowanie w nagłych wypadkach jako pierwszej pomocy.

W książce „Historia chińskiej akupunktury i moksybustii” (moksybustia – ogrzewanie punktów akupunktury) czytamy, że akupresura punktów usznych lub punktów położonych na innych częściach ciała powoduje złagodzenie bólów.

Pamiętać trzeba, że bóle są przede wszystkim sygnałami alarmowymi organizmu.

Akupresura ma również zastosowanie w zaburzeniach czynnościowych i psychicznych. Zastosowanie akupresury, już po upływie stosunkowo krótkiego czasu wykonywania zabiegów, może poprawić stan zdrowia, co w niektórych przypadkach, wpłynie na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Dużo się obecnie mówi o toksyczności i niebezpieczeństwie wynikającym ze stosowania leków. Dotyczy to również leków o silnym działaniu ubocznym, które są często przepisywane przez lekarzy, nie zawsze po rozważeniu wszystkich wskazań i przeciwwskazań. W licznych przypadkach akupresura umożliwia zmniejszenie liczby przyjmowanych leków, często możliwe jest nawet całkowite ich odstawienie.

Znaczenie akupresury polega nie tylko na łagodzeniu bólów i dolegliwości, ale również na możliwości zapobiegania chorobom. W tym należy upatrywać wielką wartość tej metody z punktu widzenia polityki zdrowotnej.

We wspomnianym już chińskim podręczniku stwierdzono: „Kliniczne doświadczenia dowiodły, że akupresura odpowiednich punktów może chronić przed niektórymi chorobami” Akupresura zajmuje również ważne miejsce w medycynie zapobiegawczej, jako skuteczny i tani sposób postępowania.

Wiele setek lat przed rozwojem znanej obecnie techniki pobudzania punktów akupunktury, Chińczycy raczej przypadkowo zwrócili uwagę, że ból lub przebieg choroby łagodnieje po ucisku lub skaleczeniu określonych okolic powierzchni skóry. W wyniku odkrycia faktu, że masaż lub opukiwanie określonych punktów wywierają wpływ leczniczy, Chińczycy zwalczali choroby, reagujące na te zabiegi. Na tej podstawie stopniowo rozszerza się system punktów akupunktury. Do opukiwania lub masowania służyły odpowiednie kamienie, po chińsku określane zehn-shi (kamienna igła), z których później rozwinęła się igła do akupunktury.

Pierwsze na piśmie utrwalone ryciny, dotyczące akupresury zawarte są w książce medycznej, wydanej w okresie panowania dynastii Tsir. Akupresura już wówczas była stosowana w nagłych wypadkach, szczególnie w niewydolności krążenia i w stanach śpiączkowych. Od tego czasu akupresura stosowana jest w chińskich domach jako podstawowa metoda udzielania pierwszej pomocy.

Dla przeprowadzającego akupresurę najważniejsze jest odnalezienie właściwych punktów. Im dokładniej masowany jest właściwy punkt, tym silniejszy jest skutek wywierany przez zabieg.

Nadzwyczajna konstrukcja urządzeń medycznych Ceragem łącząca w sobie zabiegi kompleksowego masażu, akupresury, chiropraktyki i leczenia ciepłem IR, umożliwia osiąganie nadzwyczajnych efektów leczniczych.

Przyjdź i sam sprawdź!!!
Przekonaj się o tym sam!!!

Inne zabiegi:

Masaż
Chiropraktyka
Zdrowe ciepło podczerwone