Termoterapia i leczenie podczerwienią

TERMOTERAPIA
cieplo-podczerwoneTermoterapia to ogólne określenie terapii ciepłem lub zimnem, w zależności od zastosowanego czynnika fizykalnego. W ujęciu fizycznym, polega ona na dostarczaniu, względnie odbieraniu energii cieplnej organizmowi. Dlatego błędne jest utożsamianie termoterapii jedynie z leczeniem ciepłem. I stąd w termoterapii wyróżnia się pojęcia ciepłolecznictwa i leczenia zimnem, które coraz częściej zastępowane jest pojęciem krioterapii. Chociaż metody stosowane w termoterapii znane są od wieków, to praktycznie dopiero w ostatnich dziesięcioleciach poznano mechanizmy ich działania, zwłaszcza na poziomie komórkowym i metabolicznym.

W praktyce stosowane są różne metody ciepłolecznictwa .Dlatego należy uwzględniać fizyczne właściwości stosowanych bodźców, warunkujące ich terapeutyczne działanie. Pomimo różnic w fizjologicznym działaniu, efekty terapeutyczne stosowania ciepła w różnych postaciach są podobne.. Prowadzą do zmniejszenia nasilenia bólu, rozluźnienia mięśni, hamowania procesu zapalnego.

CIEPŁOLECZNICTWO
Ciepłolecznictwo należy do najstarszych metod leczenia we wszystkich kulturach, bez względu na ich historyczne czy nawet regionalne odrębności. Ciepłolecznictwo czyli leczenie ciepłem polega na dostarczeniu do ustroju energii cieplnej, głównie drogą przewodzenia i przenoszenia. Nieżyjący już prof. dr med. Zbigniew Oszast trafnie określał rolę i znaczenie ciepłolecznictwa: „Energia cieplna stanowi najsilniejszy przeciwbólowy i przeciwzapalny doraźny środek, a równocześnie najpotężniejszy dla wszystkich czynności ustroju, jakimi dysponuje fizykoterapia.”

Rola i funkcje skóry
W leczeniu czy to ciepłem czy zimnem najistotniejszą rolę odgrywa skóra. Spełnia ona bardzo ważną rolę w mechanizmie oddziaływania na ustrój różnych czynników fizykalnych. Jako struktura tkankowa otaczająca cały ustrój, odbiera i przetwarza oddziałującą na nią energię. Skóra jest swoistego rodzaju „anteną” centralnego układu nerwowego, dzięki której napływają do niego informacje o wszelkich zmianach zachodzących w środowisku zewnętrznym. W skórze znajdują się receptory, które są odbiornikami określonej postaci energii. Zachodzące pod jej wpływem pobudzenie receptorów zostaje drogą nerwów dośrodkowych przekazane do ośrodkowego układu nerwowego, skąd przez nerwy odśrodkowe zostają wysłane impulsy nerwowe do narządów wykonawczych – efektorów (mięśnie, gruczoły). W ten sposób zamyka się łuk odruchowy na drodze receptor – ośrodkowy układ nerwowy – efektor. Pobudzenie receptorów skóry może na drodze odruchowej spowodować odczyn nie tylko w skórze, ale także, w wyniku odruchów skórno-trzewnych, w narządach wewnętrznych. W mechanizmie oddziaływania na ustrój czynników fizykalnych równie doniosła rolę jak skóra, spełnia sieć naczyń krwionośnych skóry. Rozszerzone naczynia krwionośne skóry stanowią zbiornik krwi, mogący pomieścić około 1/4 całkowitej jej ilości. Rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry wpływa także na zwiększenie przepływu krwi przez tkanki, co jest szeroko stosowane i wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń na przykład stanów zapalnych.

Skóra spełnia wiele funkcji. Do najważniejszych zaliczamy funkcję ochronną przed wirusami, bakteriami, grzybami, środkami chemicznymi czy urazami mechanicznymi. Funkcja barwnikotwórcza jest spełniona dzięki melanocytom, które wraz z pigmentem tworzą filtr uniemożliwiający penetrację światła pozafiołkowego do głębszych warstw skóry. Równie ważna jest funkcja wydzielnicza (gruczoły łojowe wydzielające łój), wydalnicza (gruczoły potowe wydalające pot), czy funkcja recepcyjna (odbierania bodźców) i resorbcyjna (pochłaniania). W tym miejscu nie należy również zapominać o funkcji, jaką jest udział skóry w procesie termoregulacji.

Właściwości fizyczne ciepła
Leczenie ciepłem polega na bezpośrednim przekazywaniu ciepła z ciał ogrzanych, w celu uzyskania miejscowego lub ogólnego przegrzania naszego ciała. Proces przekazywania ciepła może odbywać się w drodze:

 • kondukcji czyli przewodzenia,
 • konwekcji czyli przenoszenia,
 • radiacji czyli promieniowania.

Kondukcją określamy bezpośrednie przekazywanie energii kinetycznej przez cząsteczki mające większą energię cieplną do cząsteczek o mniejszej energii. Przewodzenie może odbywać się w sposób bezpośredni lub pośredni. Przykładowo, jeżeli źródłem ciepła będzie ogrzana woda i ciało zostanie w niej zanurzone, uzyskamy wtedy bezpośredni sposób przewodzenia. Z pośrednim mechanizmem przewodzenia ciepła będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy źródło ciepła zawierające pewien zasób energii cieplnej znajduje się w osłonie. Przykładem są termofory czy poduszki elektryczne. Przewodzenie ciepła i dalsze jego przekazywanie do głębszych warstw ciała uzależnione jest od grubości skóry i tkanki podskórnej. Przekazywanie ciepła do warstw głębiej położonych będzie zależeć od warunków fizjologicznych, a przede wszystkim od sprawności układu krwionośnego tkanek. To właśnie krew przenosi ciepło w głębsze warstwy, co określamy mianem konwekcji. Dobre przewodzenie ciepła w głębszych warstwach zależy od ukrwienia tych warstw i co najważniejsze zależność ta jest wprost proporcjonalna. Ponieważ energia cieplna jest roznoszona z prądem krwi, stąd nie występuje jej nagromadzenie na powierzchni ciała. Konwekcja ma zasadnicze znaczenie dla regulacji cieplnej ustroju. Gdy dojdzie do stanu przegrzania ustroju, wówczas występuje wymiana ciepła pomiędzy przegrzanym ciałem, a otoczeniem przez radiację czyli promieniowanie. W stanie przegrzania, niezależnie od wypromieniowania, utrata ciepła uzyskiwana jest przez pocenie się, parowanie potu i wydalanie ciepła z ogrzanym powietrzem podczas oddychania.

Wpływ ciepła na ludzki organizm
Wpływ ciepła na organizm zależy od takich czynników jak:

 • natężenie ciepła (różnica pomiędzy temperaturą bodźca a temperaturą organizmu),
 • okoliczności fizyczne towarzyszące działaniu ciepła,
 • możliwości termoregulacyjne ustroju,
 • czas działania bodźca,
 • zmiana natężenia bodźca w czasie,
 • powierzchnia ciała na którą działa bodziec,
 • właściwości fizyczne środowiska wchodzącego w bezpośredni kontakt ze skórą (przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe, pojemność cieplna).

Odczyn organizmu na bodźce cieplne może być miejscowy lub ogólny.
Jednym z podstawowych odczynów organizmu na ciepło jest reakcja ze strony naczyń krwionośnych, która przebiega zgodnie z prawem Dastre-Morata: „bodźce termiczne (ciepło lub zimno), działając na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu wykazują odczyn taki sam, jak naczynia skóry.”

Przy odczynie miejscowym występuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych w miejscu działania energii cieplnej. Odczyn ten powstaje w wyniku podwyższenia temperatury tkanek, powodując zwiększenie przepływu krwi. Ciepło działa uśmierzająco na ból i powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego. Bodźce cieplne o natężeniu przekraczającym granicę tolerancji mogą spowodować uszkodzenie skóry i oparzenie.

Gdy zabiegi cieplne są stosowane na dużą powierzchnię ciała i w ciągu odpowiednio długiego okresu czasu, działanie ciepła wyrażać się będzie silniej, gdyż ilość pochłoniętej energii cieplnej jest większa. Wystąpi wtedy odczyn ogólny, charakteryzujący się podwyższeniem ciepłoty ciała, co określamy jako przegrzanie organizmu. Stan przegrzania można uzyskać łatwiej i szybciej, jeżeli równocześnie zabezpieczymy ustrój przed utratą ciepła. Takie zjawisko zachodzi na przykład w okładach borowinowych lub parafinowych. Przegrzanie uruchamia mechanizm termoregulacji, związany w wydzielaniem potu. Wydalanie z potem dużej ilości wody, chlorku sodu i innych substancji mineralnych wpływa na gospodarkę wodną i mineralną ustroju i może doprowadzić w konsekwencji do odwodnienia tkanek oraz nadmiernego zmniejszenia poziomu chlorku sodu we krwi. Z tych względów, pacjentom poddawanym ogólnym zabiegom cieplnym, należy podawać wodę.

Wpływ ciepła na układ krążenia
Pod wpływem działania ciepła napięcie ścian naczyń krwionośnych obniża się, następuje rozszerzenie się naczyń krwionośnych obwodowych i zwiększenie szybkości przepływu krwi w obrębie obszaru ciała poddanego działaniu bodźca cieplnego.

Wpływ ciepła na czynności wydzielnicze nerek
Przegrzanie nerek wywołuje przekrwienie czynne i zwiększa czynność wydzielniczą. Ogólne przegrzanie ustroju, zwłaszcza gdy wystąpi silne pocenie, zmniejsza wydzielanie moczu.

Wpływ ciepła na układ oddechowy
Stan przegrzania zwiększa wentylację płuc proporcjonalnie do podwyższonej ciepłoty ciała. Liczba oddechów na minutę wzrasta, co wpływa z kolei na odwodnienie organizmu.

Wpływ ciepła na układ mięśni szkieletowych i gładkich
Działanie ciepła obniża ich napięcie i wpływa na zmniejszenie napięcia powierzchniowego.

Ogólne wskazania do leczenia ciepłem
Wskazania do stosowania ciepła obejmują przede wszystkim przewlekłe stany zapalne o różnej etiologii, w których na skutek przekrwienia czynnego można uzyskać pozytywne wyniki leczenia. Również przykurcze mięśniowe występujące po urazach lub niedowładach, przy umiejętnym zastosowaniu ciepła mogą ulec rozluźnieniu. Tak więc leczenie ciepłem znajduje zastosowanie w chorobach:

 • narządu ruchu (stłuczenia, krwiaki i urazy tkanek miękkich na czwarty-piąty dzień od urazu, po ustąpieniu odczynu zapalnego, stany pourazowe więzadeł i torebek stawowych w 2-3 tygodnie po wystąpieniu urazu),
 • reumatycznych (w I fazie reumatoidalnego zapalenia stawów, natomiast w II i III fazie tylko w okresie remisji, ZZSK, choroba zwyrodnieniowa stawów, w tym stawów kręgosłupa),
 • układu nerwowego (nerwobóle i zapalenia nerwów obwodowych, po ustąpieniu ostrego okresu, postrzał, rwa kulszowa, porażenie nerwu twarzowego, przykurcze mięśniowo-stawowe, rdzeniowe porażenie kurczowe),
 • skórnych (trądzik, czyraczność),
 • układu oddechowego (przewlekłe zapalenie zatok, nieżyt gardła i krtani, ostre i przewlekłe nieżyty oskrzeli, zapalenie ucha środkowego);
  układu krążenia (choroba Raynauda),
 • przemiany materii (otyłość, przewlekła dna),
 • układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego i dróg moczowych, kamica dróg moczowych, przebiegająca bez powikłań),
 • układu pokarmowego (nieżyt żołądka, przewlekłe zapalenie jelit, stany kurczowe jelita grubego, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, kamica pęcherzyka przebiegająca bez powikłań czy dyskineza dróg żółciowych).

  Korzyści i zalety leczenia podczerwienią
  Wyniki wieloletnich badań, prowadzonych przez klinicystów Dalekiego Wschodu nad wpływem podczerwieni na ludzki organizm dowiodły, że wzmocnienie naturalnej, wewnętrznej produkcji tej energii wzmacnia zdolności regeneracyjne i witalność komórek oraz stymuluje proces ich samooczyszczania. Łagodzenie wielu objawów chorobowych i bólu oraz efektywna rekonwalescencja osób poddanych naświetlaniom podczerwienią stały się inspiracją do szerszego wykorzystania tego ciepła w technologii systemów termicznych, termicznych urządzeń do termomasażu.
  Ciepło IR zmniejsza sztywność stawów, powoduje rozciągliwość tkanek kolagenowych, rozgrzewa mięśnie i stawy, gwarantuje lepszą kondycję oraz ochronę przed zakwaszeniem i bólem mięśni po ćwiczeniach fizycznych. Infraterapia łagodzi ból stawów, ból pleców, ból kręgosłupa, ból głowy, ból mięśni, bolesne menstruacje i nerwobóle.
  Regularne leczenie podczerwienią mają także pozytywny wpływ na zmniejszenie cellulitisu. Cellulitis to podobna do żelu substancja składająca się z tłuszczu, wody i zbędnych resztek, lokująca się w fałdach pod skórą. Podczerwień, powodując intensywne pocenie się, pozwala na pozbycie się części tych niechcianych „śmieci” z organizmu.

  Wskazania do korzystania z leczenia podczerwienią
  Korzystne oddziaływanie IR jest pomocne w leczeniu takich dolegliwości jak:

  • bolesne napięcie mięśni,
  • przewlekły reumatyzm,
  • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
  • przewlekłe zapalenie i nieżyt oskrzeli,
  • astma oskrzelowa,
  • niskie ciśnienie krwi,
  • zaburzenia przemiany materii.

  Leczenie podczerwienią to dobry sposób na zahartowanie organizmu przy zmniejszonej odporności organizmu. Działanie podczerwieni wykorzystuje się także w trakcie zabiegów odnowy biologicznej.

  ZALETY:

  1. regeneruje, oczyszcza i odpręża organizm oraz poprawia jego kondycję,
  2. przyspiesza wiele reakcji zachodzących w organizmie, np.:

  • powoduje dokrwienie i dotlenienie narządów,
  • rozluźnia układ nerwowy i oddechowy,
  • poprawia pracę serca,
  • zwiększa efektywność pracy nerek i w efekcie lepiej oczyszcza organizm z produktów przemiany materii,

  3. powoduje pocenie się, w trakcie którego organizm pozbywa się toksyn i tłuszczów,
  4. wzmacnia system immunologiczny organizmu poprzez neutralizację szkodliwego działania bakterii i wirusów,
  5. powoduje kurczenie i rozkurczanie się naczyń krwionośnych, co zwiększa ich elastyczność, poprawia krążenie krwi i przyspiesza jej natlenienie,
  6. sprzyja rehabilitacji ruchowej, a w szczególności:

  • łagodzi bóle dzięki zmniejszeniu napięcia mięśni i nerwów oraz zwiększeniu elastyczności mięśni,
  • poprawia kondycję stawów i rozgrzewa mięśnie,

  7. stanowi rozgrzewkę przed ćwiczeniami sportowymi lub rehabilitacyjnymi,
  8. podnosi estetykę wyglądu, co ma wpływ na poprawę samopoczucia:

  • oczyszcza skórę, z toksyn oraz pozbawia ją obumarłych komórek naskórka, dzięki czemu staje się ona jędrna i gładka,
  • zmniejsza , a nawet usuwa cellulitis,
  • pozwala zgubić nadmiar kilogramów bez drastycznych diet i intensywnych ćwiczeń,
  • opóźnia proces starzenia się,

  9. pomaga w leczeniu wielu dolegliwości i chorób, takich jak:

  • pourazowe uszkodzenia tkanek miękkich,
  • porażenia nerwu twarzowego,
  • rwa kulszowa,
  • zapalenia stawów,
  • oparzenia, żylaki, choroby
  • niedociśnienie,
  • astma,
  • zrosty pooperacyjne i blizny,
  • skurcze i bóle menstruacyjne,
  • cukrzyca,
  • napięcia nerwowe i objawy stresu.

   
  Nadzwyczajna konstrukcja urządzeń medycznych Ceragem łącząca w sobie zabiegi kompleksowego masażu, akupresury, chiropraktyki i leczenia ciepłem IR, umożliwia osiąganie nadzwyczajnych efektów leczniczych.

  Przyjdź i sam sprawdź!!!
  Przekonaj się o tym sam!!!

  Inne zabiegi:

  Masaż
  Akupresura
  Chiropraktyka