Wizyta Prezesa Ceragem Poland w naszym Centrum w Zawierciu

Dzisiaj, 7 kwietnia 2016r., Gościem Ceragemu w Zawierciu był Prezes Ceragem Poland Pan Mansan Park z małżonką. W czasie wizyty klienci wysłuchali kilku ciekawych wykładów na temat roli i znaczenia kręgosłupa dla zdrowia człowieka oraz jak skuteczne w leczeniu kręgosłupa oraz chorób odkręgosłupowych i krążenia jest urządzenie medyczne Ceragem VE.

Ogromna liczba klientów dziękowała Przedstawicielowi firmy Ceragem za wizytę i wspaniałe efekty lecznicze osiągane dzięki urządzeniom medycznym Ceragem.

 

Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu Prezes Ceragem Poland w Centrum Ceragem w Zawierciu